Sdílejte naše stránky na Facebooku Podpořte nás

Nadační fond pomoci Karla Janečka

   

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních znění (dále jen „Zákon“) uděluji tímto Nadačnímu fondu pomoci, IČ: 24303437, se sídlem Zapova 18, 150 00, Praha 5, zapsanému v Nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka N915, dobrovolně souhlas se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas uděluji k účelu níže uvedenému, a to po dobu existence Nadačního fondu pomoci a dále po dobu, po kterou trvá, dle platné právní úpravy, povinnost uchovávat dokumentaci Nadačního fondu pomoci po jejím zániku.

Účel:

  • vedení evidence žadatelů o poskytnutí nadačního příspěvku
  • kontrola použití poskytnutého příspěvku
  • vedení evidence darů a obdarovaných

Zároveň souhlasím, aby osobní údaje potřebné k dosažení účelu zpracování osobních údajů obsažené v žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku, v úředních dokladech a přiložených listinách byly kopírovány, skenovány anebo jinak zaznamenávány v informačním systému vedeném Nadačním fondem pomoci.
Jakožto poskytovatel osobních údajů prohlašuji, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a v případě jakékoliv změny poskytnutých údajů tuto změnu Nadačnímu fondu pomoci neodkladně oznámím.

Aktuální projekty nadačního fondu

HLÍDACÍ PSI DEMOKRACIE
 

HLÍDACÍ PSI DEMOKRACIE

 
Potřebujeme
1 140 147 Kč

Zbývá vybrat
1 120 093 Kč

Po příspění K. Janečkem
ZBÝVÁ JEN 691 415 Kč

 
VÍCE O PROJEKTU
Právo na léčbu
 

Právo na léčbu

 
Potřebujeme
576 000 Kč

Zbývá vybrat
479 395 Kč

Po příspění K. Janečkem
ZBÝVÁ JEN 295 923 Kč

 
VÍCE O PROJEKTU
Nový Prostor 500
 

Nový Prostor 500

 
Potřebujeme
160 000 Kč

Zbývá vybrat
134 323 Kč

Po příspění K. Janečkem
ZBÝVÁ JEN 82 915 Kč

 
VÍCE O PROJEKTU
Květná zahrada pomáhá dětem
 

Květná zahrada pomáhá dětem

 
Potřebujeme
260 000 Kč

Zbývá vybrat
68 461 Kč

Po příspění K. Janečkem
ZBÝVÁ JEN 42 260 Kč

 
VÍCE O PROJEKTU
Pomozme Markétě a Mirkovi domů
 

Pomozme Markétě a Mirkovi domů

 
Potřebujeme
360 000 Kč

Zbývá vybrat
181 252 Kč

Po příspění K. Janečkem
ZBÝVÁ JEN 111 884 Kč

 
VÍCE O PROJEKTU