Sdílejte naše stránky na Facebooku Podpořte nás

Nadační fond pomoci Karla Janečka

   

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních znění (dále jen „Zákon“) uděluji tímto Nadačnímu fondu pomoci, IČ: 24303437, se sídlem Zapova 18, 150 00, Praha 5, zapsanému v Nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka N915, dobrovolně souhlas se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas uděluji k účelu níže uvedenému, a to po dobu existence Nadačního fondu pomoci a dále po dobu, po kterou trvá, dle platné právní úpravy, povinnost uchovávat dokumentaci Nadačního fondu pomoci po jejím zániku.

Účel:

  • vedení evidence žadatelů o poskytnutí nadačního příspěvku
  • kontrola použití poskytnutého příspěvku
  • vedení evidence darů a obdarovaných

Zároveň souhlasím, aby osobní údaje potřebné k dosažení účelu zpracování osobních údajů obsažené v žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku, v úředních dokladech a přiložených listinách byly kopírovány, skenovány anebo jinak zaznamenávány v informačním systému vedeném Nadačním fondem pomoci.
Jakožto poskytovatel osobních údajů prohlašuji, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a v případě jakékoliv změny poskytnutých údajů tuto změnu Nadačnímu fondu pomoci neodkladně oznámím.

Aktuální projekty nadačního fondu

Nadačník
 

Nadačník

 
Vybralo se
92 688 Kč

UKONČENO
DĚKUJEME VŠEM,
KTEŘÍ NA PROJEKT PŘISPĚLI

VÍCE O PROJEKTU
HLÍDACÍ PSI DEMOKRACIE
 

HLÍDACÍ PSI DEMOKRACIE

 
Vybralo se
798 378 Kč

UKONČENO
DĚKUJEME VŠEM,
KTEŘÍ NA PROJEKT PŘISPĚLI

VÍCE O PROJEKTU
Právo na léčbu
 

Právo na léčbu

 
Vybralo se
354 852 Kč

UKONČENO
DĚKUJEME VŠEM,
KTEŘÍ NA PROJEKT PŘISPĚLI

VÍCE O PROJEKTU
Nový Prostor 500
 

Nový Prostor 500

 
Vybralo se
125 649 Kč

UKONČENO
DĚKUJEME VŠEM,
KTEŘÍ NA PROJEKT PŘISPĚLI

VÍCE O PROJEKTU
Květná zahrada pomáhá dětem
 

Květná zahrada pomáhá dětem

 
Vybralo se
261 275 Kč

UKONČENO
DĚKUJEME VŠEM,
KTEŘÍ NA PROJEKT PŘISPĚLI

VÍCE O PROJEKTU