Sdílejte naše stránky na Facebooku Podpořte nás

Nadační fond pomoci Karla Janečka

   

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních znění (dále jen „Zákon“) uděluji tímto Nadačnímu fondu pomoci, IČ: 24303437, se sídlem Zapova 18, 150 00, Praha 5, zapsanému v Nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka N915, dobrovolně souhlas se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas uděluji k účelu níže uvedenému, a to po dobu existence Nadačního fondu pomoci a dále po dobu, po kterou trvá, dle platné právní úpravy, povinnost uchovávat dokumentaci Nadačního fondu pomoci po jejím zániku.

Účel:

  • vedení evidence žadatelů o poskytnutí nadačního příspěvku
  • kontrola použití poskytnutého příspěvku
  • vedení evidence darů a obdarovaných

Zároveň souhlasím, aby osobní údaje potřebné k dosažení účelu zpracování osobních údajů obsažené v žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku, v úředních dokladech a přiložených listinách byly kopírovány, skenovány anebo jinak zaznamenávány v informačním systému vedeném Nadačním fondem pomoci.
Jakožto poskytovatel osobních údajů prohlašuji, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a v případě jakékoliv změny poskytnutých údajů tuto změnu Nadačnímu fondu pomoci neodkladně oznámím.

Aktuální projekty nadačního fondu

Květná zahrada pomáhá dětem
 

Květná zahrada pomáhá dětem

 
Potřebujeme
260 000 Kč

Zbývá vybrat
240 876 Kč

Po příspění K. Janečkem
ZBÝVÁ JEN 148 689 Kč

 
VÍCE O PROJEKTU
Pomozme Markétě a Mirkovi domů
 

Pomozme Markétě a Mirkovi domů

 
Potřebujeme
360 000 Kč

Zbývá vybrat
281 530 Kč

Po příspění K. Janečkem
ZBÝVÁ JEN 173 784 Kč

 
VÍCE O PROJEKTU
SOS Dětské vesničky
 

SOS Dětské vesničky

 
Potřebujeme
324 000 Kč

Zbývá vybrat
321 732 Kč

Po příspění K. Janečkem
ZBÝVÁ JEN 198 600 Kč

 
VÍCE O PROJEKTU
Magie vztahů
 

Magie vztahů

 
Potřebujeme
311 872 Kč

Zbývá vybrat
184 923 Kč

Po příspění K. Janečkem
ZBÝVÁ JEN 114 150 Kč

 
VÍCE O PROJEKTU
Kontrasty
 

Kontrasty

 
Potřebujeme
113 400 Kč

Zbývá vybrat
104 822 Kč

Po příspění K. Janečkem
ZBÝVÁ JEN 64 705 Kč

 
VÍCE O PROJEKTU