Sdílejte naše stránky na Facebooku Podpořte nás

Nadační fond pomoci Karla Janečka

   

NAŠI VIZI LZE REALIZOVAT POUZE S VAŠÍ POMOCÍ

ÚDAJE O DÁRCI

Info

Vaše osobní jméno a příjmení, nebo jméno společnosti. Povinná položka.

Your first name and surname or company name. Required Field.

 
Info

Povinná položka

Required Field

 
Info

Povinná položka

Required Field

 
Info

Povinná položka

Required Field

 
Info

Povinná položka

Required Field

 
Info

Povinná položka

Required Field

 
Info

Povinná položka

Required Field

 
Info

Nepovinná položka. Vyplňte pokud potřebujete účetní doklad.

Required Field for the accounting document.

 
Info

Nepovinná položka

Not Required Field

 
Info

Částka, kterou chcete darovat
povinná položka

 
Info

Místo pro Vaše sdělení.

 

DĚKUJEME ZA VAŠI FINANČNÍ PODPORU

Ochrana osobních údajů: Vyplněním údajů o dárci ve formuláři prostřednictvím www.nfpomoci.cz, vyjadřuje dárce souhlas se zpracováním jeho osobních údajů prostřednictvím pověřených zpracovatelem osobních údajů Nadačního fondu pomoci, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to až do odvolání. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, v souladu s §§ 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb. máte mj. právo na písemné odvolání souhlasu, právo na přístup k údajům, podání žádosti o opravy, doplnění, zablokování nebo odstranění osobních údajů. Tyto informace mohou být poskytnuty třetím osobám jen v případech stanovených zákonem nebo po oboustranné dohodě.

Jak využít potvrzení o daru:

 

1) Fyzické osoby (podle § 15 odst. 1 zákona o dani z příjmu)
Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu poskytnutých bezúplatných plnění, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze za zdaňovací období (kalendářní rok) odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.
Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.
Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

2) Právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)
Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu bezúplatných plnění, pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2000 Kč za kalendářní rok. V úhrnu lze nově za období leden-prosinec odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně.
Nadační fond pomoci je osvobozen od daně z bezúplatného příjmu pro zákonem stanovené veřejně prospěšné účely. Dary, které organizace získá, jsou tedy využity v plné výši.
Podrobnější informace naleznete v Zákoně o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.ve znění pozdějších předpisů.